Jak Callanova metoda funguje v praxi

Jedná se v praxi o skupiny otázek a odpovědí různé struktury a délky, které se od fráze „What is this?“, kterou začíná již 1. lekce ve vyučovací hodině skupin začátečníků, kteří se od samého začátku učí aktivně konverzovat s pomocí lektora. Již v prvních minutách se i naprostý začátečník zbaví napětí a začne si lekci užívat. Student se postupně obeznamuje s přímočarou a přirozenou komunikací v angličtině, s její zvukovou stránkou, tempem a také s odlišnou skladbou vět a přestává tak dumat nad překladem. Rozlučte se s nudným opisováním z tabule a vyzkoušejte si danou gramatiku rovnou v praxi! Zopakujte několikrát podle lektora každé nové slovo, které slyšíte!

 

Jedná se o zábavný a zároveň rychlý způsob, jak si osvojit jazyk:

 

Je důležité pochopit, že lekce Callanovou metodou se budou s největší pravděpodobností významně lišit od běžných jazykových lekcí, se kterými jste se setkávali v minulosti. Rozhodně nebudete potichu sedět, psát testy o porozumění textu a gramatiky. Zároveň ani nevedete neřízenou konverzaci, kdy tápáte nad každým slovem a nervozitou se až zapotíte. Nepoužíváte stále ty stejné, již osvojené fráze, jelikož toto všechno jsou činnosti, na které nepotřebujete školeného lektora.


V hodinách Callanovy metody se budete věnovat zásadním jazykovým aktivitám, které je nemožné vykonávat mimo učebnu. Celou dobu pozorně posloucháte, jste soustředění díky neustálému mluvení a Vaše chyby jsou okamžitě opravovány. Učíte se rychle a efektivně, jelikož jste neustále obklopeni cílovým jazykem. Nenaleznete zde žádné ticho ani zbytečný čas na nudu a ještě se u toho dobře pobavíte!

Opakujte, opakujte a opakujte! (repeat, repeat and repeat!)

Při učení se cizímu jazyku je zásadní jak slovní zásobu, tak struktury vět a gramatické jevy neustále slyšet a používat, než si je osvojíte a získáte sebejistotu v jejich přirozeném užívání. 
Callanova metoda se zakládá na pečlivě promyšleném systému neustálého opakování. Nová slovíčka a gramatika se učí pomocí jazyka, který již znáte z předešlých lekcí. Novou látku si ihned procvičujete, posloucháte otázky, říkáte odpovědi a necháváte si okamžitě opravit případné chyby.

Rychlost

Lektoři Callanovy metody mluví plynule a v rychlém tempu, což je přirozené i pro mluvčí v zahraničí, tímto způsobem se naučíte porozumět bez nutnosti překladu do rodného jazyka a budete reagovat okamžitě. Mezi pilíře Callanovy metody patří právě snaha o odstranění tohoto „mezikroku“, kdy si překládáme v hlavě, čímž se zajistí plynulost promluvy v cizím jazyce.

Oprava

Při Callanově metodě vám vyučující neustále napomáhá, sotva se dopustíte chyby, bude okamžitě opravena. Lektor Vás opravuje na principu napodobení Vaší chyby a následného vyslovení správného slova, například: „She are from England“, lektor řekne: „ne are, nýbrž is“. Tímto způsobem slyšíte svou chybu a nahradíte ji správným tvarem. Ve výsledku se touto neutichající korekcí začnete učit z vlastních chyb a povede to k Vašemu překvapivě rychlému pokroku a odstranění běžných chyb.

 

Nejedná se o pouhé „povídání“

Jak jsme již zmiňovali, Callanova metoda se opírá o systematické a řízení mluvení, nikoliv o volnou konverzaci, při níž lidé používají „zaběhlou“ slovní zásobu a gramatiku a omezují tak svůj vlastní pokrok. I z tohoto důvodu je metoda vhodná nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří stále obohacují svou promluvu. Neztrácíte tak čas tím, co již ovládáte a naopak se zdokonalujete a zvětšujete svou slovní zásobu i gramatické struktury.

Callan Online

Při studiu s touto metodou získáte přístup i k aplikace Callan Student Practice Area (CSPA), která Vám bude oporou, pokud budete chtít procvičovat i mimo lekce.

CSPA umožňuje:

  • přístup k poslechu otázek a následného cvičení její odpovědi, také můžete použít funkci nahrávky svého hlasu a poté porovnat Vaše odpovědi s hlasem rodilého mluvčího, což je ideální způsob, jak si sami zlepšit výslovnost.
  • psát diktáty a u toho poslouchat videa s rodilými mluvčími, Vaše chyby se samy zvýrazní na Vašem zařízení, takže sami můžete pozorovat a opravovat své chyby.
  • procvičovat se v Extra Practice, ať si můžete gramatiku a slovíčka z hodin zopakovat i v pohodlí domova, nebo ve volné chvíli.

CSPA je možné používat jak na Vašem chytrém mobilu, tak na tabletu, nebo běžně ve Vašem prohlížeči na notebooku či počítači, Callan Method App je samozřejmě bezplatná. V aplikaci máte navíc k dispozici přístup k elektronické verzi Vašich Callan knih a audioknihám, což může zpříjemnit Vaše učení nejen na cestách, ale třeba i v čekárně.

Výuka kvalitně

Struktura Callanovy metody je pečlivě vytvořena tak, aby měla pevnou strukturu a rozvržení, nicméně je zásadní, aby lektor uměl tuto metodu správně předat a vyučovat. Callanovy učebnice se dostávají pouze k zaučeným lektorům, kteří byli řádně vyškoleni ve vybraných zařízeních vyučujících tuto metodu. Zároveň jsou na každoroční bázi ověřováni o správnosti, se kterou Callanovu metodu vedou. Neustále je jim napomáháno se zlepšovat a i tím se Callanova metoda řadí mezi nejefektivnější na světě. Lidé jsou velmi spokojení jak s materiály, tak s vyškolenými lektory.

Kontaktujte nás