Co je to Callanova metoda

Callanova metoda je inovativní způsob výuky anglického jazyka nazývaný také jako „4x rychleji“, jedná se o ušetření ¾ Vašeho času a tudíž i Vašich financí. Tento moderní modul výuky je využíván více než 600 jazykovými školami po celém světě. Pro vysvětlení jeho efektivity: nejpřínosnější stránkou Callanovy metody je neustálé aktivní užívání mluveného jazyka. V každé vyučovací hodině student konverzuje výrazně častěji než v klasické lekci angličtiny. Toto je umožněno díky malým skupinkám studentů a pevně stanovenému plánu každé vyučovací hodiny.

Naučte se dominovat veškeré aspekty anglického jazyka

Běžným problémem klasických vyučovacích metod je to, že se studenti neučí aktivně používat jazyk, nýbrž se učí o jazyku. Každý jazyk se skládá ze čtyř aspektů: mluvení, poslech, čtení a psaní, přičemž právě mluvení je často tou nejsložitější, ačkoliv nejvíce používanou složkou. Díky Callanově metodě hovoříte celou hodinu a to bez pocitu strachu či studu. Lektor se Vás bude pevně danými otázkami povzbuzovat ke strukturované odpovědi, prokazatelně až 10x častěji, než by tomu mohlo být v běžných lekcích. Tímto způsobem se rychle dokážete rozmluvit a nabydete jistotu při každodenních konverzacích. Otázky jsou pečlivě formulovány tak, aby se procvičovala v každé hodině jak daná slovní zásoba, tak gramatika a struktura věty. Ihned si procvičíte, co jste se naučili, každé nové slovo i gramatiku slyšíte několikrát a tak si efektivně dané učivo procvičujete a zapamatujete.

Callanova metoda je velmi výhodná i pro zájemce o složení jazykových zkoušek, ať už na úrovni B1, B2 nebo C1 (tímto máme na mysli například zkoušky z angličtiny, jako jsou Cambridge, TOEIC, IELTS, TOEFL nebo Trinity), Callanova metoda je nejrychlejší prostředek, jak nejen nabýt jazykové dovednosti, které jsou potřebné na cestě k úspěchu, ale zároveň Vám poskytne sebejistotu a plynulost ve vyjadřování.

Kontaktujte nás