slider

slider

Callanova metoda

Profesor Robert Callan

Cambridge University

Callanova metoda

Toužíte po tom se naučit anglicky, ale vždy Vám v hlavě vyskočí nějaké „ale“? Nebo Vás pouze zajímá, co je to vlastně Callanova metoda? Zde Vám představíme Callanovu metodu jakožto velmi efektivní řešení, jak se naučit anglicky 4x rychleji oproti standarním metodám výuky angličtiny. Toto zábavné řešení je vhodné pro všechny zájemce, nehledě na věk, obavy a limitované časové dispozice. Takže neváhejte, nechte si zodpovědět všechny otázky a začněte pracovat na své angličtině již dnes!

Co je to Callanova metoda?

Callanova metoda je inovativní způsob výuky anglického jazyka nazývaný také jako „4x rychleji“, jedná se o ušetření ¾ Vašeho času a tudíž i Vašich financí. Tento moderní modul výuky je využíván více než 600 jazykovými školami po celém světě. Pro vysvětlení jeho efektivity: nejpřínosnější stránkou Callanovy metody je neustálé aktivní užívání mluveného jazyka. V každé vyučovací hodině student konverzuje výrazně častěji než v klasické lekci angličtiny. Toto je umožněno díky malým skupinkám studentů a pevně stanovenému plánu každé vyučovací hodiny.

 

Naučte se dominovat veškeré aspekty anglického jazyka

Běžným problémem klasických vyučovacích metod je to, že se studenti neučí aktivně používat jazyk, nýbrž se učí o jazyku. Každý jazyk se skládá ze čtyř aspektů: mluvení, poslech, čtení a psaní, přičemž právě mluvení je často tou nejsložitější, ačkoliv nejvíce používanou složkou. Díky Callanově metodě hovoříte celou hodinu a to bez pocitu strachu či studu. Lektor se Vás bude pevně danými otázkami povzbuzovat ke strukturované odpovědi, prokazatelně až 10x častěji, než by tomu mohlo být v běžných lekcích. Tímto způsobem se rychle dokážete rozmluvit a nabydete jistotu při každodenních konverzacích. Otázky jsou pečlivě formulovány tak, aby se procvičovala v každé hodině jak daná slovní zásoba, tak gramatika a struktura věty. Ihned si procvičíte, co jste se naučili, každé nové slovo i gramatiku slyšíte několikrát a tak si efektivně dané učivo procvičujete a zapamatujete.

Callanova metoda je velmi výhodná i pro zájemce o složení jazykových zkoušek, ať už na úrovni B1, B2 nebo C1 (tímto máme na mysli například zkoušky z angličtiny, jako jsou Cambridge, TOEIC, IELTS, TOEFL nebo Trinity), Callanova metoda je nejrychlejší prostředek, jak nejen nabýt jazykové dovednosti, které jsou potřebné na cestě k úspěchu, ale zároveň Vám poskytne sebejistotu a plynulost ve vyjadřování.

Historie

Callanova metoda je celoživotním odkazem Robina Callana, učitele pocházejícího z Anglie, konkrétně z hrabství Cambridgeshire, Ely. Již ve věku dvaceti let se odstěhoval na jih Itálie, aby vyučoval angličtinu v malebném městečku nazývaném Salerno. Do své profese se zamiloval, ačkoliv zjistil, že očekávané vyučovací metody jsou v podání mnoha profesorů nudné a rozhodně nedosahují maximální efektivity. Ve svém volném čase se začal zajímat o procesy spojené s učením jazyků a nabyl jistoty, že může revolučně zlepšit vyučovací způsoby angličtiny.

Pan Callan setrvával v Itálii a věnoval se sepisování vlastních knih zaměřených na výuku angličtiny. Začal je používat během svých hodin a dočkal se tak v průběhu deseti let pověsti nejefektivnějšího a nejrychlejšího učitele v širokém okolí.

Jakmile se vrátil do Anglie, rozhodl se pro odvážný krok a založil svou vlastní školu v Londýně, na známé Oxford Street. Díky popularitě mezi studenty se škola začala rozrůstat a pan Callan se mohl dále věnovat psaní vlastních učebnic, čímž vznikla Callanova metoda, která se rozšířila do celého světa.

Robin Callan zemřel v roce 2014, plný zkušeností, jejichž předávání zasvětil svůj dlouhý život. Ačkoliv se jeho škola uzavřela, Callan Method Organisation pokračuje a stále se rozrůstá, zdokonaluje a vyvíjí další produkty, zaškoluje nové lektory a poskytuje akreditace vybraným jazykovým školám z celého světa.

Jak Callanova metoda funguje v praxi?

Jedná se v praxi o skupiny otázek a odpovědí různé struktury a délky, které se od fráze „What is this?“, kterou začíná již 1. lekce ve vyučovací hodině skupin začátečníků, kteří se od samého začátku učí aktivně konverzovat s pomocí lektora. Již v prvních minutách se i naprostý začátečník zbaví napětí a začne si lekci užívat. Student se postupně obeznamuje s přímočarou a přirozenou komunikací v angličtině, s její zvukovou stránkou, tempem a také s odlišnou skladbou vět a přestává tak dumat nad překladem. Rozlučte se s nudným opisováním z tabule a vyzkoušejte si danou gramatiku rovnou v praxi! Zopakujte několikrát podle lektora každé nové slovo, které slyšíte!

 

Jedná se o zábavný a zároveň rychlý způsob, jak si osvojit jazyk:

 

Je důležité pochopit, že lekce Callanovou metodou se budou s největší pravděpodobností významně lišit od běžných jazykových lekcí, se kterými jste se setkávali v minulosti. Rozhodně nebudete potichu sedět, psát testy o porozumění textu a gramatiky. Zároveň ani nevedete neřízenou konverzaci, kdy tápáte nad každým slovem a nervozitou se až zapotíte. Nepoužíváte stále ty stejné, již osvojené fráze, jelikož toto všechno jsou činnosti, na které nepotřebujete školeného lektora.


V hodinách Callanovy metody se budete věnovat zásadním jazykovým aktivitám, které je nemožné vykonávat mimo učebnu. Celou dobu pozorně posloucháte, jste soustředění díky neustálému mluvení a Vaše chyby jsou okamžitě opravovány. Učíte se rychle a efektivně, jelikož jste neustále obklopeni cílovým jazykem. Nenaleznete zde žádné ticho ani zbytečný čas na nudu a ještě se u toho dobře pobavíte!

Opakujte, opakujte a opakujte! (repeat, repeat and repeat!)

Při učení se cizímu jazyku je zásadní jak slovní zásobu, tak struktury vět a gramatické jevy neustále slyšet a používat, než si je osvojíte a získáte sebejistotu v jejich přirozeném užívání. 
Callanova metoda se zakládá na pečlivě promyšleném systému neustálého opakování. Nová slovíčka a gramatika se učí pomocí jazyka, který již znáte z předešlých lekcí. Novou látku si ihned procvičujete, posloucháte otázky, říkáte odpovědi a necháváte si okamžitě opravit případné chyby.

Rychlost

Lektoři Callanovy metody mluví plynule a v rychlém tempu, což je přirozené i pro mluvčí v zahraničí, tímto způsobem se naučíte porozumět bez nutnosti překladu do rodného jazyka a budete reagovat okamžitě. Mezi pilíře Callanovy metody patří právě snaha o odstranění tohoto „mezikroku“, kdy si překládáme v hlavě, čímž se zajistí plynulost promluvy v cizím jazyce.

Oprava

Při Callanově metodě vám vyučující neustále napomáhá, sotva se dopustíte chyby, bude okamžitě opravena. Lektor Vás opravuje na principu napodobení Vaší chyby a následného vyslovení správného slova, například: „She are from England“, lektor řekne: „ne are, nýbrž is“. Tímto způsobem slyšíte svou chybu a nahradíte ji správným tvarem. Ve výsledku se touto neutichající korekcí začnete učit z vlastních chyb a povede to k Vašemu překvapivě rychlému pokroku a odstranění běžných chyb.

 

Nejedná se o pouhé „povídání“

Jak jsme již zmiňovali, Callanova metoda se opírá o systematické a řízení mluvení, nikoliv o volnou konverzaci, při níž lidé používají „zaběhlou“ slovní zásobu a gramatiku a omezují tak svůj vlastní pokrok. I z tohoto důvodu je metoda vhodná nejen pro začátečníky, ale i pro pokročilé, kteří stále obohacují svou promluvu. Neztrácíte tak čas tím, co již ovládáte a naopak se zdokonalujete a zvětšujete svou slovní zásobu i gramatické struktury.

Callan Online

Při studiu s touto metodou získáte přístup i k aplikace Callan Student Practice Area (CSPA), která Vám bude oporou, pokud budete chtít procvičovat i mimo lekce.

CSPA umožňuje:

  • přístup k poslechu otázek a následného cvičení její odpovědi, také můžete použít funkci nahrávky svého hlasu a poté porovnat Vaše odpovědi s hlasem rodilého mluvčího, což je ideální způsob, jak si sami zlepšit výslovnost.
  • psát diktáty a u toho poslouchat videa s rodilými mluvčími, Vaše chyby se samy zvýrazní na Vašem zařízení, takže sami můžete pozorovat a opravovat své chyby.
  • procvičovat se v Extra Practice, ať si můžete gramatiku a slovíčka z hodin zopakovat i v pohodlí domova, nebo ve volné chvíli.

CSPA je možné používat jak na Vašem chytrém mobilu, tak na tabletu, nebo běžně ve Vašem prohlížeči na notebooku či počítači, Callan Method App je samozřejmě bezplatná. V aplikaci máte navíc k dispozici přístup k elektronické verzi Vašich Callan knih a audioknihám, což může zpříjemnit Vaše učení nejen na cestách, ale třeba i v čekárně.

Výuka kvalitně

Struktura Callanovy metody je pečlivě vytvořena tak, aby měla pevnou strukturu a rozvržení, nicméně je zásadní, aby lektor uměl tuto metodu správně předat a vyučovat. Callanovy učebnice se dostávají pouze k zaučeným lektorům, kteří byli řádně vyškoleni ve vybraných zařízeních vyučujících tuto metodu. Zároveň jsou na každoroční bázi ověřováni o správnosti, se kterou Callanovu metodu vedou. Neustále je jim napomáháno se zlepšovat a i tím se Callanova metoda řadí mezi nejefektivnější na světě. Lidé jsou velmi spokojení jak s materiály, tak s vyškolenými lektory.

Jak vypadá vyučovací hodina?

Lektor začíná mluvit hned při příchodu do vyučovací hodiny a zpravidla Vás pozdraví a vyzve Vás, ať položíte otázku buď jemu, nebo dalšímu studentovi (Ask him/her a question), pokud se cítíte bezradně a nevíte odpověď, lektor je zde pro Vás, hbitě Vám napoví začátek věty, nebo dané slovíčko.

Poté následuje první část hodiny, kdy opakujete (revision) již probrané učivo. Lektor se Vás ptá na jednotlivé otázky, přičemž každá má pevně danou strukturu a slovní zásobu, která slouží k co nejefektivnější opakování. Tímto způsobem každé slovíčko slyšíte několikrát v několika vyučujících hodinách, a tudíž se jej nemusíte učit zpaměti doma, nýbrž se jej jednoduše naučíte rovnou v průběhu lekce. Například: Are there any chairs in this room? Lektor se ptá dvakrát zřetelně touto otázkou, načež Vám pomáhá s odpovědí: Yes, there are some chairs in this room. Zde vidíme, že si opakujete jak slovíčko chairs, tak gramatiku there are a any/some. Tuto gramatiku jste již s lektorem v minulých hodinách samozřejmě probrali a on Vám ji vysvětlil. V pokročilých fázích se vyskytují delší věty, například: Do you think you generally work harder than your parents? I v těchto okamžicích Vám lektor samozřejmě pomáhá s odpovědí a opravuje možné chyby.

Další částí hodiny je čtení (reading), kdy Vás lektor vyzve ke čtení starších kapitol z Callanovy knihy, přičemž si znovu opakujete slovíčka, která jste probírali dávněji a procvičujete výslovnost.

V návaznosti probíhá diktát (dictation), v této části Vám učitel zřetelně diktuje věty s již probranou slovní zásobou. Nemusíte se ničeho bát, diktáty jsou v knize a Vy si je sami můžete zkontrolovat, takže Vaše chyby nikdo kromě Vás neuvidí. Každý diktát se píše 2x, takže až jej budete psát v některé z následujících hodin, již budete vědět, kde jste udělali chybu a můžete se z ní poučit.

Poslední částí vyučovací hodiny je probírání nového učiva (new), spočívá v nových slovíčkách, která zároveň s učitelem čtete nahlas a následně je procvičujete v nových otázkách. Součástí této části je i příležitostná gramatika, kterou máte popsanou ve své knize a učitel Vám ji vysvětlí. Neučíte se žádné zbytečné a složité poučky, znovu vše převedete pomocí konverzace rovnou do praxe.

Lektor je celou dobu připraven Vám pomoci či poradit, opravuje Vaše chyby a aktivně Vás zapojuje do hodiny. Zároveň se nemusíte obávat pokročilosti jiných studentů, každý kurz je v dané úrovni a všichni studenti jsou na tom podobně. Ve třídě panuje přátelské atmosféra a lekce příjemně utíká!

Je Callanova metoda vhodná i pro začátečníky?

Ano, a nejen pro ně! Spousta jedinců se učí anglicky mnoho let, a i tak se snaží záměrně vyhnout situacím, které vyžadují aktivní užití angličtiny. Na rozdíl od běžných metod jsou otázky pokládány lektory Callanovy metody navrženy pro přesné pochopení gramatiky a přizpůsobeny tak, aby student efektivně a pohotově vytvářel odpovědi. Lektor slouží ve vyučovací hodině jako neustálá nápověda a režíruje konverzaci, aby se nestala chaotickou. Dalším pilířem Callanovy metody je její dynamičnost a zábava, díky níž si studenti většinu probíraného učiva okamžitě zapamatují. Významnou částí lekcí je také neustále opakování z probírané látky, které je vhodné také pro ty, kteří mají nedostatek času na domácí přípravu, kterou s touto metodou prakticky nepotřebujete.

Sečteno a podtrženo, Callanova metoda je vhodná pro každého, studenti po celém světě jsou věkově rozlišní, od dětí až po seniory. Kvůli časové nenáročnosti je vhodná i pro pracovně vytížené jedince, maminky na mateřské či pro firemní výuku. Studenti dozajista také ocení, že na vyučovací hodiny není potřeba žádná příprava a vyučující nezadává domácí úkoly. Tento zábavný a zároveň efektivní způsob výuky jazyků je vhodný opravdu pro každého.

Co znamená 4x rychleji?

Callanova metoda je známá pro své motto: Anglicky 4x rychleji. Mezinárodně uznávána je i díky svým prokazatelným úspěchům, jejichž základem je jistota, že student v každé hodině vše uslyší a bude mluvit 4x častěji v porovnání s jinými metodami. Za výsledek to má prokazatelný fakt, že učení a následný proces zapamatování probíhá čtyřikrát rychleji!

Běžně studentům trvá dosáhnout úrovně B1 přibližně 350 hodin, přičemž s Callanovou metodou se průměrný student dostane na tuto úroveň již za pouhých 80 hodin a na úroveň B2 za 160 hodin. Jazykové školy vyučující Callanovu metodu dokládají, že jejich studenti absolvují Cambridge zkoušky s úspěšností 95% oproti 70% úspěšnosti studentů ostatních škol. Celková doba studia je zároveň mnohem nižší díky téměř nulové potřebě domácí přípravy.

Pro přehlednost nabízíme dvě tabulky o Callanově metodě:

V této tabulce naleznete přehledné rozvržení jednotlivých knih Callanovy metody a jim odpovídající úrovně podle Common European Framework of Reference for Languages, neboli podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což je mezinárodně uznaný popis jednotlivých úrovní ovládání jazyka, kdy:

A1= začátečník (rozumíte základy, umíte používat jednoduchá slovíčka a věty)

A2= falešný začátečník (rozumíte Vám blízkým oblastem mluvy, umíte navázat konverzaci, ale je pro Vás obtížné ji udržet, dokážete se orientovat v krátkých textech)

B1= mírně pokročilý (jste schopni zvládnout běžné konverzace, rozklíčujete a pochopíte jednoduché zprávy, dokážete popsat jak své plány, zkušenosti, tak i zážitky)

B2= středně pokročilý (rozumíte knihám a filmům se srozumitelnou slovní zásobou, dokážete vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím)

C1= pokročilý (rozumíte delší promluvě bez jasné struktury, čtete a rozumíte všem druhům textu s bohatou slovní zásobou, Vaše řeč je plynulá a bez přemýšlení)

C2= expert (dokážete vést jakoukoliv konverzaci a rozumět všem druhům textu, často se tato úroveň přirovnává k rodilému mluvčímu)

V druhé tabulce můžete sami porovnat efektivitu Callanovy metody. Zatímco nejpomalejšímu studentovi trvá přibližně 120 hodin dosáhnout úrovně B1 s pomocí Callanovy metody, nejrychlejšímu studentovi jiných metod zabere tato příprava přibližně 160 hodin. Velmi nadaný student dokáže této úrovně dosáhnout již při pouhých 40 hodinách Callanovy metody. Průměrný student se na úroveň B1 vyšvihne za 80 hodin, což je polovina času u nejrychlejšího studenta ostatních metod. Z tohoto srovnání zřetelně vidíme, proč se Callanova metoda označuje 4x rychleji, jelikož na každé úrovni je student 4x rychlejší v porovnání s odlišnou výukovou metodou.

Student

Callanova metoda (hodiny)

Ostatní metody (hodiny)

Výjimečněnadaný

40

160

Rychlý

60

240

Průměrný

80

320

Dobrý

100

400

Pomalý

120

480

Další z důležitých součástí Callanovy metody je opakování, přičemž množství opakování, které je u této metody opravdu značné, odstraňuje špatné odpovědi. Faktem zůstává, že je veškeré učivo 4x až 5x opakováno, což přispívá k rychlosti a plynulosti mluvení, následnému porozumění a výslednému „uložení“ probrané látky do paměti, nehledě na to, jak špatnou student tvrdí, že ji má.

Součástí výuky je rovněž čtení a psaní, nicméně na ty dochází až tehdy, kdy student tuto látku zvládl v mluvené podobě. Tímto procesem jednoznačně napodobujeme přirozené učení v rodném jazyce: prvním krokem je poslech, následně se učíme opakovat a mluvit, přičemž až v poslední fázi přihází na řadu psaní a čtení.

Kde se mohu touto metodou učit?

Jazykové Školy vyučující Callanovu metodu:

www.toplingva.cz

www.vyukajazykuonline.cz

www.anglictinapotelefonu.cz

www.jazykovedoucovani.cz

www.vyucujemeanglictinutaky.cz

www.anglickesoucovaniamy.cz

Kontaktujte nás