Co znamená 4x rychleji

Proč 4x rychleji? (také známo jako Anglicky za čtvrtinu času – English in a quarter of the time) Empirický výzkum prokázal, že studenti dosáhli mety prvního certifikátu ve čtvrtině času oproti standardní výuce angličtiny.

Běžně studentům trvá dosáhnout úrovně B1 přibližně 350 hodin, přičemž s Callanovou metodou se průměrný student dostane na tuto úroveň již za pouhých 80 hodin a na úroveň B2 za 160 hodin. Jazykové školy vyučující Callanovu metodu dokládají, že jejich studenti absolvují Cambridge zkoušky s úspěšností 95% oproti 70% úspěšnosti studentů ostatních škol. Celková doba studia je zároveň mnohem nižší díky téměř nulové potřebě domácí přípravy.

Callanova metoda je mezinárodně uznávána i díky svým prokazatelným úspěchům, jejichž základem je jistota, že student v každé hodině vše uslyší a bude mluvit 4x častěji v porovnání s jinými metodami. Za výsledek to má prokazatelný fakt, že učení a následný proces zapamatování probíhá čtyřikrát rychleji!

Pro přehlednost nabízíme dvě tabulky o Callanově metodě:

V této tabulce naleznete přehledné rozvržení jednotlivých knih Callanovy metody a jim odpovídající úrovně podle Common European Framework of Reference for Languages, neboli podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, což je mezinárodně uznaný popis jednotlivých úrovní ovládání jazyka, kdy:

A1= začátečník (rozumíte základy, umíte používat jednoduchá slovíčka a věty)

A2= falešný začátečník (rozumíte Vám blízkým oblastem mluvy, umíte navázat konverzaci, ale je pro Vás obtížné ji udržet, dokážete se orientovat v krátkých textech)

B1= mírně pokročilý (jste schopni zvládnout běžné konverzace, rozklíčujete a pochopíte jednoduché zprávy, dokážete popsat jak své plány, zkušenosti, tak i zážitky)

B2= středně pokročilý (rozumíte knihám a filmům se srozumitelnou slovní zásobou, dokážete vést plynulý rozhovor s rodilým mluvčím)

C1= pokročilý (rozumíte delší promluvě bez jasné struktury, čtete a rozumíte všem druhům textu s bohatou slovní zásobou, Vaše řeč je plynulá a bez přemýšlení)

C2= expert (dokážete vést jakoukoliv konverzaci a rozumět všem druhům textu, často se tato úroveň přirovnává k rodilému mluvčímu)

V druhé tabulce můžete sami porovnat efektivitu Callanovy metody. Zatímco nejpomalejšímu studentovi trvá přibližně 120 hodin dosáhnout úrovně B1 s pomocí Callanovy metody, nejrychlejšímu studentovi jiných metod zabere tato příprava přibližně 160 hodin. Velmi nadaný student dokáže této úrovně dosáhnout již při pouhých 40 hodinách Callanovy metody. Průměrný student se na úroveň B1 vyšvihne za 80 hodin, což je polovina času u nejrychlejšího studenta ostatních metod. Z tohoto srovnání zřetelně vidíme, proč se Callanova metoda označuje 4x rychleji, jelikož na každé úrovni je student 4x rychlejší v porovnání s odlišnou výukovou metodou.

Student

Callanova metoda (hodiny)

Ostatní metody (hodiny)

Výjimečněnadaný

40

160

Rychlý

60

240

Průměrný

80

320

Dobrý

100

400

Pomalý

120

480

Další z důležitých součástí Callanovy metody je opakování, přičemž množství opakování, které je u této metody opravdu značné, odstraňuje špatné odpovědi. Faktem zůstává, že je veškeré učivo 4x až 5x opakováno, což přispívá k rychlosti a plynulosti mluvení, následnému porozumění a výslednému „uložení“ probrané látky do paměti, nehledě na to, jak špatnou student tvrdí, že ji má.

Součástí výuky je rovněž čtení a psaní, nicméně na ty dochází až tehdy, kdy student tuto látku zvládl v mluvené podobě. Tímto procesem jednoznačně napodobujeme přirozené učení v rodném jazyce: prvním krokem je poslech, následně se učíme opakovat a mluvit, přičemž až v poslední fázi přihází na řadu psaní a čtení.

Kontaktujte nás